jun 25, 2017

O nama

Resursni centar civilnog društva Leposavić je osnovan 2015 godine od strane NVO Media Puls, uz podršku UNDP-a. Osnovna uloga RCCD Leposavić je pružanje tehničke podrške lokalnim nevladinim organizacijama kao i kontinuirano pružanje informacija od značaja za njihovo funkcionisanje (pozivi za podnošenje predloga projekata, treninzi, događaji isl.) RCCD radi i na podizanju kapaciteta lokalnih nevladinih organizacija kroz organizovanje treninga i radionica kao i na umrežavanju sa organizacijama iz regiona.

Zvanična misija RCCD Leposavić je jačanje civilnog sektora, pružanje podrške lokalnim nevladinim organizacijama u sprovođenju projektnih aktivnosti i jačanju organizacionih kapaciteta, kao i pospešivanje učešća omladine u društvenim procesima i građanskim inicijativama.

rescenter.leposavic@gmail.com

Scroll Up

© 2022 Media Pulse