Poziv za prijave na takmičenje za eseje o vladavini prava – produžen do 24.10.2021

 

NVO Media Pulse srdačno poziva sve mlade novodiplomirane pravnike i studente na Kosovu da učestvuju na takmičenju u pisanju eseja o vladavini prava. Ovu inicijativa je podržana od strane Biroa za međunarodne poslove narkotika i sprovođenja zakona – INL.

TEMA
Tema takmičenja za eseje je „Kako poboljšati vladavinu prava na Kosovu?“

KRITERIJUMI
Prva stranica eseja treba da sadrži ime i prezime autora, datum rođenja, adresu, e-mail i broj telefona. Pobednički eseji biće izabrani na osnovu: sadržaja, strukture i originalne ideje.
Esej (na srpskom) bi trebalo da ima 850 – 1000 reči. Rok za podnošenje eseja je 24. Oktobar 2021. godine na office@ngomediapulse.org . U polju “Predmet” e-pošte obavezno upišite „2021 Konkurs za esej – ime kandidata“.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?
Pozivamo sve novodiplomirane pravnike i studente prava uzrasta od 18 – 26 godina da se prijave. Za više informacija kontaktirajte nas na: office@ngomediapulse.org

NAGRADE
Nagrade za tri najbolja eseja su:
Prvo mesto: $ 300
Drugo mesto: $ 200
Treće mesto: $ 100
Pobedničke eseje izabraće profesionalni žiri/komisija.

Scroll Up

© 2022 Media Pulse