Media Pulse vam predstavlja izveštaj “Stavovi građana opštine Leposavić o klimatskim promenama”

Media Pulse vam predstavlja izveštaj “Stavovi građana opštine Leposavić o klimatskim promenama”.

Izveštaj je nastao na osnovu anketnog istraživanja koje je imalo za cilj da ispita kako građani opštine Leposavić razmišljaju o klimatskim promenama, njihovim uzrocima i posledicama i uticaju koji (ne)adekvatno upravljanje otpadom ima u tim procesima, kao i o stanju životne sredine u opštini Leposavić, a posebno prema problemu divljih deponija koje postoje na njenoj teritoriji.

Rezultati istraživanja su pokazali  da kod građana opštine Leposavić postoji razvijena svest o klimatskim promenama i pitanjima životne sredine, kao i zainteresovanost za unapređenje sistema upravljanja otpadom na teritoriji opštine.

Izveštaj je nastao u okviru projekta „Zajednički glas za čistiji Leposavić” koji realizuje Asocijacija za unapređenje kapaciteta „Media Pulse“ na osnovu ALVED granta, a dostupan je na sledećem linku:

https://drive.google.com/file/d/1JzBBvz6k12bk42MCb2Pp-UCb2ccmDPec/view?usp=sharing

Scroll Up

© 2023 Media Pulse