28. septembar – Dan prava javnosti da zna!

28. septembar je Međunarodni dan prava javnosti da zna (Right to Know Day) i obeležava se sa ciljem da se promoviše pravo na slobodan pristup informacijama kao jedno od osnovnih ljudskih prava, inspirišu građani da koriste svoje pravo i podstaknu organi javne vlasti na (bolju) transparentnost u radu. NVO “Media Pulse” sprovodi projekat “Public Information for All” i u septembru je pokrenuta medijska kampanja sa ciljem da se građani upoznaju o mogućnostima koje im služba za uvid u javna dokumenta.

28. septembar obeležava se kao Dan prava javnosti da zna od 2003. godine, a epitet međunarodni s pravom je stekao s obzirom na to da se obeležava u sve većem broju zemalja širom sveta.

Ranije, ovo pravo nije postojalo samostalno, već samo ukoliko je bilo preduslov za ostvarivanje nekog drugog prava, kao na primer prava na privatnost. U Tromsu, u Norveškoj, 18. 06. 2009. godine je usvojen prvi međunarodni pravni dokument koji se direktno i isključivo tiče prava na slobodan pristup informacijama. Ministri pravde zemalja članica Saveta Evrope usvojili su Konvenciju o pristupu službenim dokumentima.

Scroll Up

© 2022 Media Pulse