Poziv za prijave na takmičenje za eseje o vladavini prava

  NVO Media Pulse srdačno poziva sve mlade novodiplomirane pravnike i studente na Kosovu da učestvuju na takmičenju u pisanju eseja o vladavini prava. Ovu inicijativa je podržana od strane Biroa za međunarodne poslove narkotika i sprovođenja zakona – INL. TEMA Tema takmičenja za eseje je „Kako poboljšati vladavinu prava na Kosovu?“ KRITERIJUMI Prva stranica Read more about Poziv za prijave na takmičenje za eseje o vladavini prava[…]

Javne informacije za sve!

Projekat podržan od Grupe za pravne i političke studije, kroz regionalnu platformu WeBER, sredstvima EU i Kraljevine Holandije.


Implementacija u toku

2017

Javni poziv Organizacijama civilnog društva iz Leposavića

Asocijacija za unapređenje kapaciteta Media Pulse poziva predstavnike Organizacija civilnog društva iz opštine Leposavić da delegiraju svoje članove i aktvisite za obuku o nadgledanju izbornog procesa u opštini Leposavić. Detaljnije informacije o programu obuke i mogućnostima angažovanja u izbornom procesu možete dobiti u kancelariji Media Pulse-a, ulica Vojske Jugoslavije bb, Leposavić, ili putem e-maila: office@ngomediapulse.org. Read more about Javni poziv Organizacijama civilnog društva iz Leposavića[…]

Novi projekat Media Pulse. Za transparentne izbore – uključi se!

Media Pulse je započela implementaciju projekta “Za transparentne izbore – uključi se!”. Cilj projekta je doprinos unapređenju transparentnosti izbornog procesa na severu Kosova kroz veću uključenost i informisanost građana. Građani i aktivisti civilnog društva će imati priliku da se bolje upoznaju sa izbornim procesom kroz debate sa predstavnicima Opštinske izborne komisije i da kroz intenzivnu Read more about Novi projekat Media Pulse. Za transparentne izbore – uključi se![…]

Dvodnevna iteraktivna radionica u vezi izrade „Zvanične strategije za razvoj turizma u opštini Leposavić“, u organzaciji NVO Media Pulse i Sportsko-turističke organizacije Leposavić.

Leposavić, 15 – 16. 04.2016. Glavna svrha održavanja radionice je okupljanje na jednom mestu svih zainteresovanih strana i činilaca bitnih za razvoj lokalnog turizma kao što su predstavnici: lokalne uprave, institucija za zaštitu prirode i kulture, verske zajednice, turističke privrede, udruženja i nevladinih organizacija, lokalnih medija, itd.
Učesnici radionice su imali priliku da iskažu svoja mišljenja, Read more about Dvodnevna iteraktivna radionica u vezi izrade „Zvanične strategije za razvoj turizma u opštini Leposavić“, u organzaciji NVO Media Pulse i Sportsko-turističke organizacije Leposavić.[…]

Scroll Up

© 2021 Media Pulse