Zvanična prezentacija „Strateškog plana razvoja turizma opštine Leposavić 2017 – 2022“, 09.02.2017. godine

Media Pulse je u okviru projekta „Leposavić – kapija Kosova“, u saradnji sa Sportsko-turističkom organizacijom Leposavić, izradila „Strateški plan razvoja turizma opštine Leposavić 2017 – 2022“. Nakon usvajanja plana u lokalnoj skupštini, ovaj plan je postao zvanični strateški dokument za razvoj turizma u opštini Leposavić, a predstavljen je javnosti na prezentaciji održanoj 09.02.2017. godine. Pored plana, javnosti je predstavljeno i grafičko rešenje simbola turističke ponude opštine.

Dokument strateškog plana razvoja turizma je dostpan u sekciji Publikacije.

Projekat je podržan od Fonda za razvoj zajednice kroz program „Unapredimo Kosovo zajedno – lokalno rešenje“, sredstvima USAID-a.

Scroll Up

© 2022 Media Pulse