Program za dijalog Mladih Kosovo – Srbija

Projekat podržan od Freedom House kroz „Kosovski projekat za pomirenje zajednijca“, sredstvima USAID-a. Projekat implementiran od Media Puls i Evropskog udruženja studenata prava“ (ELSA) – Srbija u saradnji sa instotutom BIRD – Priština

Scroll Up

© 2023 Media Pulse