mart 23, 2017

O nama

Uopšte

Asocijacija za unapređenje kapaciteta Media Puls je lokalna organizacija civilnog društva sa sedištem u Leposaviću. Organizacija je osnovana 2005. godine od strane grupe proaktivnih i inovativnih ljudi sa osnovnom svrhom da doprinesu razvoju građanskog društva, demokratskih i odgovornih institucija i da pruže podršku procesima pomirenja u regionu kroz konstruktivni dijalog. Media Puls aktivno podržava društveno – ekonomski razvoj kroz savetovanje, istraživanja, kampanje i umrežavanje.

Misija

Jačanje civilnog sektora kroz unapređenje sveukupnih kapaciteta među aktivnim građanstvom i promocija demokratije i odgovornosti u svim sferama društvenog života. 

Vizija

Društvo jednakih, ohrabrenih i proaktivnih građana koji odlučuju o svojim životima u demokratskom i dobro organizovanom okruženju.   

Geografska pokrivenost

  • Primarno: Severno Kosovo
  • Ostalo: Region bivše Jugoslavije (kroz mrežu “Program za dijalog mladih“ 

Programi

  • Podrška promociji lokalnog društveno-ekommomskog
  • Civilni dijalog / Javne politike

Umrežavanje i saradnja

Media Puls je članica ili ima saradnji sa sledećim mrežama:

Scroll Up

© 2022 Media Pulse