Novi projekat Media Pulse. Za transparentne izbore – uključi se!

Media Pulse je započela implementaciju projekta “Za transparentne izbore – uključi se!”. Cilj projekta je doprinos unapređenju transparentnosti izbornog procesa na severu Kosova kroz veću uključenost i informisanost građana. Građani i aktivisti civilnog društva će imati priliku da se bolje upoznaju sa izbornim procesom kroz debate sa predstavnicima Opštinske izborne komisije i da kroz intenzivnu obuku steknu znanja i veštine za aktivnu participaciju i nadgledanje izbornog procesa. Projekat je podržan od Kosovske fondacije za civilno društvo (KCSF).

Scroll Up

© 2022 Media Pulse