Media Pulse vam predstavlja izveštaj „Divlje deponije u opštini Leposavić”

Izveštaj je nastao kao rezultat mapiranja divljih deponija koje postoje u selima i naseljima u opštini Leposavić i donosi informacije o svim lokacijama na kojima su pronađene divlje deponije u ovoj opštini. Za svaku lokaciju izrađen je zapis koji sadrži informacije o geografskom položaju deponije, procenjenoj površini zemljišta pod deponijom, količini i tipu zatečenog otpada, a priložena je i fotodokumentacija.

Dokument sadrži i preporuke u pogledu mera koje bi trebalo preduzeti kako bi se uklonile postojeće divlje deponije i sprečio nastanak novih.

Izveštaj je nastao u okviru projekta „Zajednički glas za čistiji Leposavić” koji Media Pulse sprovodi uz podršku ALVED granta i dostupan je na sledećem linku:

https://drive.google.com/file/d/1iP9erCxHzI8DOgmynjPFuP7mQ70FGNke/view?usp=sharing

Scroll Up

© 2023 Media Pulse