Lobiranje i zagovaranje za održive multietničke zajednice na Kosovu

Projekat podržan od Freedom House kroz „Kosovski projekat za pomirenje zajednijca“, sredstvima USAID-a. Projekat implementiran od Media Puls u saradnji sa Programom za dijalog mladih – Novi Sad, NVO Zenit – Prizren i NVO Konak – Štrpce

Scroll Up

© 2023 Media Pulse