Javna prezentacija rezultata istraživanja “Stavovi građana u vezi sa zaštitom kulturnog nasleđa” u Gračanici, 11.03.2017. godine.

Media Puls je u saradnji sa medijskim partnerom Radio “Impuls”- om 11. 03. 2017. godine u Gračanici predstavila javnosti rezultate istraživanja “Stavovi građana u vezi sa zaštitom kulturnog nasleđa”, u okviru projekta “Kulturno nasleđe srpske zajednice na Kosovu – problemi i perspektive”.

Projekat je podržan od Kosovske fondacije za otvoreno društvo.

Za više informacija, molimo posetite:

http://www.rtvpuls.com/vesti/stavovi_gradjana_o_zastiti_srpskog_kulturnog_nasledja_na_kosovu_/13872

Scroll Up

© 2022 Media Pulse