Javna prezentacija rezultata istraživanja “Stavovi građana u vezi sa zaštitom kulturnog nasleđa” i kratke studije praktične politike na temu srpskog kulturnog nasleđa na Kosovu. Prezentacija održana u Severnoj Mitrovici, 29. 04. 2017. godine.

Media Puls je u saradnji sa  medijskim partnerom Radio “Impuls”- om 29. 04. 2017. godine u  Severnoj Mitrovici predstavila javnosti rezultate istraživanja “Stavovi građana u vezi sa zaštitom kulturnog nasleđa”, u okviru projekta “Kulturno nasleđe srpske zajednice na Kosovu – problemi i perspektive”, koji je podržan od Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS).

Pored rezultata istraživanja, javnosti je predstavljena i kratka studija praktične politike na temu srpskog kulturnog nasleđa na Kosovu.

Scroll Up

© 2022 Media Pulse