Javne informacije za sve!

Projekat podržan od Grupe za pravne i političke studije, kroz regionalnu platformu WeBER, sredstvima EU i Kraljevine Holandije.


Implementacija u toku

2017

Leposavić – Kapija Kosova

Projekat podržan od Fonda za razvoj zajednice (CDF) kroz program „Unapredimo Kosovo zajedno – lokalno rešenje“, sredstvima USAID-a


Implementacija u toku

2016/17

Program za dijalog Mladih Kosovo – Srbija

Projekat podržan od Freedom House kroz „Kosovski projekat za pomirenje zajednijca“, sredstvima USAID-a. Projekat implementiran od Media Puls i Evropskog udruženja studenata prava“ (ELSA) – Srbija u saradnji sa instotutom BIRD – Priština


Implementiran

2007
Scroll Up

© 2022 Media Pulse