Dvodnevna iteraktivna radionica u vezi izrade „Zvanične strategije za razvoj turizma u opštini Leposavić“, u organzaciji NVO Media Pulse i Sportsko-turističke organizacije Leposavić.

Leposavić, 15 – 16. 04.2016. Glavna svrha održavanja radionice je okupljanje na jednom mestu svih zainteresovanih strana i činilaca bitnih za razvoj lokalnog turizma kao što su predstavnici: lokalne uprave, institucija za zaštitu prirode i kulture, verske zajednice, turističke privrede, udruženja i nevladinih organizacija, lokalnih medija, itd.
Učesnici radionice su imali priliku da iskažu svoja mišljenja, Read more about Dvodnevna iteraktivna radionica u vezi izrade „Zvanične strategije za razvoj turizma u opštini Leposavić“, u organzaciji NVO Media Pulse i Sportsko-turističke organizacije Leposavić.[…]

Scroll Up

© 2022 Media Pulse