Media Pulse vam predstavlja izveštaj “Stavovi građana opštine Leposavić o klimatskim promenama”

Media Pulse vam predstavlja izveštaj “Stavovi građana opštine Leposavić o klimatskim promenama”. Izveštaj je nastao na osnovu anketnog istraživanja koje je imalo za cilj da ispita kako građani opštine Leposavić razmišljaju o klimatskim promenama, njihovim uzrocima i posledicama i uticaju koji (ne)adekvatno upravljanje otpadom ima u tim procesima, kao i o stanju životne sredine u Read more about Media Pulse vam predstavlja izveštaj “Stavovi građana opštine Leposavić o klimatskim promenama”[…]

Media Pulse vam predstavlja izveštaj „Divlje deponije u opštini Leposavić”

Izveštaj je nastao kao rezultat mapiranja divljih deponija koje postoje u selima i naseljima u opštini Leposavić i donosi informacije o svim lokacijama na kojima su pronađene divlje deponije u ovoj opštini. Za svaku lokaciju izrađen je zapis koji sadrži informacije o geografskom položaju deponije, procenjenoj površini zemljišta pod deponijom, količini i tipu zatečenog otpada, Read more about Media Pulse vam predstavlja izveštaj „Divlje deponije u opštini Leposavić”[…]

Poziv za prijave na takmičenje za eseje o vladavini prava – produžen do 24.10.2021

  NVO Media Pulse srdačno poziva sve mlade novodiplomirane pravnike i studente na Kosovu da učestvuju na takmičenju u pisanju eseja o vladavini prava. Ovu inicijativa je podržana od strane Biroa za međunarodne poslove narkotika i sprovođenja zakona – INL. TEMA Tema takmičenja za eseje je „Kako poboljšati vladavinu prava na Kosovu?“ KRITERIJUMI Prva stranica Read more about Poziv za prijave na takmičenje za eseje o vladavini prava – produžen do 24.10.2021[…]

Javne informacije za sve!

Projekat podržan od Grupe za pravne i političke studije, kroz regionalnu platformu WeBER, sredstvima EU i Kraljevine Holandije.


Implementacija u toku

2017
Scroll Up

© 2022 Media Pulse